Wykształcenie

Jestem absolwentem studiów magisterskich oraz doktoranckich na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Posiadam także dyplom ukończonych z wyróżnieniem dwuletnich studiów Executive MBA organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Coventry University.

Nie mogę nie dodać, że jestem absolwentem chorzowskiego „Słowaka”, którego nauczyciele zachęcili mnie do ciągłego uczenia się i niespoczywania na laurach.

Działalność społeczna

Wiele rzeczy, których się podejmowałem miało znaczenie dla społeczności lokalnych – tych najmniejszych jak wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie działam lub działałem w zarządzie lub radzie nadzorczej (nieodpłatnie). Udzielałem się również w radach rodziców lub radach szkół moich dzieci.

Jako mieszkaniec Chorzowa zgłaszałem do budżetu obywatelskiego propozycje, które były zatwierdzone do udziału w głosowaniach.

Jako członek Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” konsultowałem dokumenty strategiczne na poziomie wojewódzkim, odnosiłem się na piśmie i brałem udział w konsultacjach społecznych związanych z propozycjami budowy linii kolejowego komponentu CPK, udzielałem również wsparcia samorządom i działaczom lokalnym w tematach związanych z liniami i połączeniami kolejowymi.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz lokalnych stowarzyszeń społecznych, m.in. Nasz Park oraz Chorzów Pozytywnie, gdzie działam na rzecz ochrony i rozwoju środowiska naturalnego.

Rodzina i zainteresowania

Prywatnie jestem mężem i ojcem. Córka uczy się w szkole średniej, syn studiuje. Gdy jest więcej czasu wolnego – najchętniej turystyka – zwiedzanie lub wędrówki. Gdy czasu jest mało – lektura lub film. Ponadto historia, kultura, ochrona przyrody i jak najczęstsza jazda “na kole” 🙂

Książka

“Sekrety Chorzowa”
i “Najważniejszy rejs”

Fot. R. Klimkiewicz / Miejsce: Księgarnia “Dopełniacz”

Social media

Zachęcam do obserwowania moich profilów w mediach społecznościowych:

Doświadczenie zawodowe

Większość moich działań zawodowych wiąże się z innowacyjnością, badaniami i rozwojem, transportem – zwłaszcza szynowym, doradztwem oraz zarządzaniem projektami i zespołami ludzi. Pracę zawodową rozpocząłem w 1993 roku i przez 30 lat przeszedłem drogę od konstruktora urządzeń bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym, poprzez kierownika produktu, działu, projektów (również wielu międzynarodowych), osobę zarządzającą zespołami inżynierskimi, później jakością i rozwojem organizacji, aż po niezależnego doradcę i konsultanta w dziedzinie inżynierii oraz zarządzania i po osobę zarządzającą małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz urzędnika publicznego.

Drogę zawodową związałem początkowo z katowickim ZWUS, wchodzącym kolejno w skład koncernów ABB, Daimler-Benz, Bombardier a obecnie Alstom, później pracowałem w CTL Logistics, House of Solutions i Kolejach Śląskich, gdzie w latach 2015-2019 pełniłem funkcję prezesa zarządu. Współpracowałem pewien czas z firmami Sii Polska i Somar. Zostałem również powołany do pełnienia roli eksperta na rzecz Komisji Europejskiej (DG Move).

W GZM prowadziłem projekt Kolei Metropolitalnej oraz inne przedsięwzięcia i projekty związane z rozwojem transportu szynowego w Metropolii – m.in. rozwój finansowania nowych połączeń kolejowych, projekty w Programie Kolej+ i inne prace studialne oraz działania na rzecz zrównoważonej mobilności.

Usługi doradcze pełniłem wobec szeregu przedsiębiorstw i instytucji, m.in. ArcelorMittal, Axtone, DB Cargo, Elhand, Euroterminal Sławków, Instytut Transportu Samochodowego, Krakowskie Zakłady Automatyki, Lietuvos Gelezinkeliai (LTG Cargo, LTG Link), MGGP, MTA Long Island Rail Road, MTRC Hongkong, NEEL, NEWAG, PESA, QSS Group, SITK, Solaris Bus&Coach, TrackTec, PKP Cargo, PKP PLK, Polregio, funduszy inwestycyjnych i banków: m.in. Arcus Investment, Amber Infrastructure Group, EQT Partners, Three Seas Initiative Investment Fund, Meridiam Infrastructure, TDJ Investment /Grupa Famur, PKO BP, firm doradczych: Boston Consulting Group, Deloitte, EY, PwC i TÜV Rheinland oraz wielu mniejszych organizacji, a także samorządów różnych szczebli.

Osiągnięcia zawodowe

Jestem współautorem kilku rozwiązań technicznych
i urządzeń, które są działają w wielu krajach świata.

Cieszę się z utrzymywania dobrych, często koleżeńskich lub przyjacielskich relacji z współpracownikami i członkami zespołów, którymi miałem okazję kierować lub wspierać.

Wiele projektów, w których uczestniczyłem lub prowadziłem powiodło się głównie dlatego, że zespół je realizujący był zmotywowany, miał spójną wizję, a różnice zdań i problemy były rozwiązywane wspólnie, z poszanowaniem poszczególnych osób.

Jako prezes zarządu Kolei Śląskich, przy wspólnym wysiłku ówczesnego kierownictwa i zespołu, opracowałem biznesplan i zrealizowałem go m.in. przenosząc bazę warsztatową i administracyjną do Katowic, pozyskując finansowanie w wysokości 280 mln złotych na zakup nowoczesnego taboru kolejowego (21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF2) wspólnie z Województwem Śląskim, zmodyfikowałem rozwiązania taryfowo-biletowe wprowadzając m.in. wspólny Metrobilet (nazwę też wymyśliłem) na kolej i komunikację miejską w Metropolii oraz zwiększyłem liczbę pasażerów Kolei Śląskich o 25%, to jest z 15 do niemal 20 milionów podróżnych w ciągu roku. Z tego tytułu uzyskałem absolutoria za każdy rok pełnienia tej funkcji, z której zrezygnowałem sam w maju 2019 roku.

Z mojej inicjatywy powstał przystanek kolejowy Chorzów Uniwersytet, Bytom Stroszek, uruchomiono połączenia Bytom – Gliwice, gdzie powstaną też 2 przystanki w Zabrzu.

Kierując projektami kolejowymi w Metropolii wraz z zespołem osiągnąłem zakwalifikowanie i uruchomienie 6 zgłoszonych i opracowanych pod naszym nadzorem projektów w rządowym Programie Kolej+, a obejmujących odtworzenie ruchu pasażerskiego na liniach Gliwice – Ruda Kochłowice – Chorzów Niedźwiedziniec (nowy przystanek) – Katowice, Bytom – Ruda Orzegów (nowy przystanek) – Ruda Chebzie, Katowice – Murcki – Kostuchna – Tychy, Pyskowice – Pyskowice Miasto (odbudowa linii), Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – D.G. Tworzeń – D.G. Gołonóg (odbudowa linii) oraz budowa drugiego toru na linii Katowice Ligota – Mikołów – Orzesze Jaśkowice.

Łączna wartość tych projektów, dla których finansowanie będzie pochodziło głównie ze środków rządowych, to ponad 1,5 miliarda złotych.

Zakończyłem też nadzór i konsultacje nad studium wykonalności dla budowy drugiej pary torów aglomeracyjnych na trasie Katowice – Gliwice, z planowanymi nowymi przystankami Katowice os. Witosa, Świętochłowice Mijanka, Zabrze Zaborze Pn., Zabrze Armii Krajowej.

Górnośląski Park Krajobrazowy

Więcej o tej idei – tutaj.